Logo for Digitalingseringsdirektoratet Logo for Brønnøysundregistrene

Et bygg for samhandling

Vi samarbeider!

Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet holder til i samme bygg på kaikanten i Brønnøysund. Vi samhandler med hverandre, men også med aktører i lokalmiljøet og ellers i verden.

Når du kommer inn i bygget møter du vårt felles atrium og vår vennlige resepsjonist. På trappetur opp i kantina vår – som vi mener har verdens beste utsikt, passerer du repos med sosiale soner. Vel oppe er vår takterrasse som brukes både i gråvær og i sol.

En vennlig resepsjonist møter besøkende i Havnegata 48
Utsyn fra resepsjonen med taklamper
Trappene i atriet med person på tur ned

Gode fellesarealer

Vårt auditorium har plass til 200 personer, og i møteromspoolen finner du små og store plasser å ha alt fra tenketanker til webinar i.

Treningsrommet er stort og innholdsrikt, og vil du sykle på jobb som morgentrim eller transport, står det snart klart et parkeringshus under tak for 100 sykler, der også 200 bilfarende kan finne et sted mot vær og vind. 

Bygget har 600 arbeidsplasser og er tilpasset det å jobbe sammen. Her har etater samarbeidsmøter, her kjører vi innovasjonsverksted i møteromspoolen og her arrangeres konferanser i auditoriet med tilgang på utsiktskantina. Med moderne fasiliteter er det enkelt å dele kunnskap og å teste ut nye arbeidsformer eller nye former for deling – gjerne digitalt. Her bor både fagnysgjerrighet og trivsel. 

Fra takterrassen, utsyn mot sør med Torghatten
Kantinen i Havnegata 48 i Brønnøysund
Utsyn mot taket i atriet

Bærekraftig bygg

Bygget som er knappe 15 000 kvadratmeter er miljøsertifisert etter internasjonale standarder. Det har bærekraftige løsninger, robust materialvalg, sertifisert trevirke og energieffektive løsninger som vannbåren varme fra 24 energibrønner. Det er mye gjenbruk fra tidligere bygg, blant annet er 200 arbeidsstasjoner tatt med i flytteprosessen.

Ratio Arkitekter, Foto: Ivar Kvaal  Et vannhull i bygget

Eierforhold

Søren Nielsen AS er eier av Havnegata 48, Brønnøysundregistrene er leietaker og framleier til Digitaliseringsdirektoratet.
Foto av bygget er ved Brønnøysundregistrene og Ratio Arkitekter/Ivar Kvaal.

Ratio Arkitekter, Dronefoto av bygget i Havnegata 48 Foto: Ivar Kvaal
Ratio Arkitekter, Bygget i Havnegata 48 Foto: Ivar Kvaal